bouyon blan ak poul pa Madam Antoine

 

Haitian Cooking www.oceantrader.coMadam ANTOINE se yon madanm ayisyen lap viv  nan kay ak maril, 3 pitit gason,ak 1 pitit pitit fi  li, lakay madanm sa  ou jwenn lajwa,lanmou,afeksyon,lew rive kay mandanm sa pagen pa manje,min manje yo pi renmin se bouyon blan ak poul paske li pa pran anpil tan poul kwuit.

      bouyon blan ak poul

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pou  4 moun

8 pom de te

2 karot

1 moso yanm

4 bannann

4 malanga

8 moso poul

2 tas farinn

1 lit dlo

1 maggi

1 kiye lwuil

Creson

epis (lay, pwaro)

tin ak pesi

1 piman vet

Yon ti sel tou piti

Pepasyon 30 Minit

Netoye moso poul yo lave yo ak citron,sel ak zoranj si Chode yo ak dlo bouyi

Epi pile lay yo ak pwaro a ak sel ak moso nan magi a mete yo nan 1 chodye ki gen ji citron ak zoranj la, mete moso  poul yo  ladann metel sou dife kite yo kwuit  pandan 15 minit.

Pandan tan sa, kale yannm nan  fel fe 4 moso, fe chak  bannann yo fe 2, kale malanga, pom de te ak karot yo lave yo ak zoranj si. netoye creson an byen lavel ak dlo klorox.

Le  moso poul yo finn kwuit retire yo sou dife, mete 1 lot chodye pwop sou dife a  mete dlo  a ladann kouvril, lel bouyi mete viv yo ladann (karot, bannann, yanm, malanga, pom de te) kite byen kwuit pandan tan sa pase farinn nan ak paswa 1 bol ki pa mouye  fe yon dlo sel  mete ladann brasel poul vinn di pranl pa ti moso woulel nan minw  poul vinn long lagel nan bouyon an jiskaske pa gen nan bol la anko, mete kreson an ak moso poul yo ,mare tin ak pesi  ansanm lagel ladann mete  kiye lwuil la, lot moso magi a, pile 2 grenn lay mete landann  pase kiye ladann goutel.  Humm!  se koupe dwet

Haitian Cooking, Ocean Trader

Comments

  1. waowwwwwwww
    mw renmin sa

  2. Sa fe lontan m pa manje bon ti manje sa yo. C sel Haiti ki konsa !!!

  3. ohhhh mesye sa fe lontan wi mpa mange yon ti bouyon blan ohhh bon bagayyyyy

  4. wow! manje a bel mpa bezwen diw poum ta desann bon bouyon sa. Oh mezanmi ki kote poum pase di mwen non ! bouche mwen ap fe dlo wi

  5. wow manje a bel mpa bezwen di poum ta goute bon bouyon sa Madan Antoine. Oh mezanmi kisa poum ta fe, nan ki route, ki kle poum ta fon goute. Bouche mwen ap fe dlo. Compliment !!!

    • wow manje a bel mpa bezwen di poum ta jwen chans desann bon bouyon sa mwe we madan Antoine prepare a. Oh mezanmi kisa poum ta fe, nan ki route, ak ki kle poum ta goute. bouch mwen ap fe dlo wi …

  6. I can not follow the recipe, but the prepared dinner looks just right. This meal looks haughty and delicious! The ingredients are all first class I am sure. In Haiti the public is not forced to consume factory farmed poisons such as what we have here in the US.

Speak Your Mind

*